Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

De fem værdier

Bestyrelsen for Fanø Skole har vedtaget 5 værdier, som skal kendetegne vores hverdag på skolen. Værdierne er ikke regler, men holdninger, som vi forpligter os til leve og handle ud fra.

Respekt

At tage hensyn til, vise agtelse for, ærbødighed

Respekt er bl.a. vigtig for, at der skabes et godt og trygt socialt fællesskab, at der er et godt læringsmiljø, og at der er plads til forskellighed.
Derfor vil vi gerne se følgende tegn på respekt på skolen:

·         Vi har en god sprogtone
·         Vi accepterer og respekterer hinandens forskelligheder
·         Vi accepterer andres meninger og holdninger
·         Vi giver os tid til at forstå og sætte os ind i andres situation
·         Vi tager hinanden alvorligt
·         Vi er ærlige
·         Vi er lydhøre
·         Vi passer på vores skole og hinanden
·         Vi anerkender hinanden

 

Engagement

Det at være meget interesseret, optaget af noget eller nogen. Det at være inddraget, forpligtet i forhold til noget eller nogen.

Engagement er vigtigt bl.a. fordi, det medvirker til at give arbejdsglæde og ny energi, det fremmer lysten til at dygtiggøre sig, det fremmer udviklingen både fagligt, socialt og organisatorisk, og det giver mulighed for indflydelse.

 Derfor vil vi gerne se følgende tegn på engagement i vores hverdag på skolen:

·         Glade børn og voksne
·         At skolens elever selv tager initiativer, kommer med forslag/ideer til løsninger.
·         Humor og livsglæde
·         At der er mulighed for udvikling
·         At det er tilladt at prøve nye ting af
·         At der bliver lyttet til den enkeltes ideer.

 

Kompetence

En persons evne til at udføre færdigheder eller handlinger

Kompetence er vigtig fordi, der er en forudsætning for den enkelte elevs dannelse og mulighed for at blive en engageret og aktiv samfundsborger, og det er en forudsætning for faglighed.
Derfor vil vi gerne se følgende tegn på kompetence på vores skole:

·         Der er demokrati og ansvar på tværs af årgangene
·         At børnene og lærerne føler sig værdsat indenfor flere felter
·         At skolens børn og voksne oplever hinanden som medspillere frem imod fælles mål.

 

Positiv adfærd

Positiv adfærd er vigtig, fordi det giver grobund for et godt samarbejde, hvor hensyntagen, åbenhed og omsorg er centrale emner

 Derfor vil vi gerne se følgende tegn på skolen:

·         Vi kan mærke den gode stemning
·         Vi føler os trygge
·         Her er rart at være
·         Vi mobber ikke hinanden
·         Eleverne deltager aktivt, solidarisk og ansvarligt i undervisningen

 

Ansvarlighed

Opgaver, som det forventes, at man tager initiativ til. Handling, der styres af et moralsk engagement.

Ansvarlighed er vigtig, fordi det fremmer fællesskab og samarbejde, det fremmer og udvikler tillid og troværdighed og det fremmer og udvikler arbejdsglæde.
Sådan vil vi gerne se værdien ansvarlighed komme til udtryk på vores skole:

·         At den enkelte kan arbejde ansvarligt med opgaverne uden opsyn eller kontrol
·         At aftaler overholdes
·         At vi tager ansvar for hinanden og hjælper de der har problemer.