Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Ind-og udmeldelse

Ind og udmeldelse af SFO'en og klubben skal foregå via Pladsanvisningen
Alle førskolebørn udmeldes automatisk af børnehaven den 31. juli. Opskrivning til SFO skal ske I forbindelse med skoleindskrivning eller via den elektroniske pladsanvisning.
Man bliver ikke automatisk overflyttet fra SFO til klub. Det skal gøres via den digitale pladsanvisning når barnet går ud af SFO'en.

Alle øvrige indmeldelser og udmeldelser SKAL foretages af forældrene. Dette skal foregå elektronisk via linket: Ind- og udmeldelse af pladsanvisningen 

Endvidere skal pladsanvisningens retningslinjer overholdes. Barnet skal udmeldes med en måneds varsel enten pr. den 1. eller den 15. i mdr.

Har I brug for hjælp bedes I kontakte

Theresa Sandholm
bgsets@fanoe.dk