Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Trivsel i højsædet

Trivsel – det vi gør på Fanø Skole
Skolebestyrelsen skriver:

På Fanø Skole prioriterer vi trivselsarbejdet lige så højt som læringsarbejdet. I praksis bruges der måske mere tid på trivslen end på selve undervisningen. Børn kan nemlig ikke tage i mod læring uden at de også trives. I Skolebestyrelsen mener vi derfor at trivslen kommer først. Men at sikre trivsel er en opgave, som skolen bedst kan løse i et samspil med flere parter, herunder specielt forældrene.
Skolebestyrelsens arbejde i de seneste to år har handlet meget om at sætte fokus på indsatser omkring trivslen, herunder:

  • Samarbejde med elevrådet om indkøb af spil
  • De fysiske omgivelser, herunder en anskaffelse af midler til en ny legeplads og opholdsområde for mellemtrinet.
  • Kommunikation om kontaktforældrenes rolle og dialogmøder med kontaktforældrene (læs Fanø Skoles folder til kontaktforældre her)
  • Udarbejdelse af principper for trivsel på Fanø Skole (læs den her)
  • Udarbejdelse af antimobbestrategi (læs den her)

Trivselsarbejdet i skolen dækker således ikke kun over én indsats. Strategien består efter vores opfattelse af flere indsatser. Det handler om at nå hele vejen rundt om undervisningsmiljøet og de samarbejdsrelationer, vi har både med forældrene, foreningerne, byrådet og i princippet hele Fanø. Det handler både om det individuelle barn, men i særdeleshed om fællesskabet og klassetrivslen. De fysiske omgivelser er også centrale. Det samme er tilrettelæggelsen af undervisningen, hvor der skal være tid til at løse konflikter og tale problemerne i gennem. 
Trivselsarbejde vedrører kort fortalt alle eleverne, men også alle de grupper og samarbejdsrelationer, der i øvrigt er involveret i skolens liv og hverdag. På Fanø Skole arbejder vi i trivselsarbejdet ud fra følgende værdiregelsæt, som er vedtaget af Skolebestyrelsen:


Respekt - Engagement - Positiv adfærd - Ansvarlighed - Kompetence

Læs mere om Fanø Skoles værdier her

Læs mere om hvem der sidder i skolebestyrelsen her

På vegne af skolebestyrelsen, Jacob Bay, formand